Koulutan: 

Psykiatrian ammattilaisia käyttämään tietoisuustaitoja sekä hengityksen ja kehollisen työskentelyn välineitä vastaanottotyön tukena.

Sosiaali- ja terveysalojen henkilökuntaa käyttämään tietoisuustaitoja oman jaksamisensa tukena ja asiakastyössä toimivan vuorovaikutuksen välineinä.

Joogaohjaajia huomioimaan asiakkaidensa psyykkisen hyvinvoinnin merkittävänä osana harjoitusta, ja käyttämään asiakkaiden mielenterveyttä tukevia ohjaamisen muotoja ja harjoitteita.

Hinnat sovittavissa.

Toimintaterapiassa suunnittelemme juuri sinulle sopivan kuntoutuksen kokonaisuuden, joka vie sinua kohti eheämpää, lempeämpää ja vapaampaa kehomieltä, kohti kokemusta siitä, että olet riittävä juuri nyt. Toimintaterapian ytimessä on asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja optimoiminen haasteista ja rajoitteista huolimatta. Tavoitteena on sujuva arki, joka tukee psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointiasi ja ympäristö, joka tukee osallisuuttasi. Erityistä mielenkiintoa ja osaamista minulla on psykiatrisesta toimintaterapiasta ja kipupotilaiden kuntoutuksesta. Toimintaterapiaa on mahdollista saada vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena KELAN rahoituksella. Tietoa Kelan kustantamasta kuntoutuksesta löydät sivuilta www.kela.fi.

Itse maksavan asiakkaan hinnat: 55 € / 60 min. ; 80 € / 90 min.

Hyödyntäen joogan ja joogaterapian, passiivisen fascian käsittelyn sekä dialektisen käyttäytymisterapian menetelmiä (tietoisuustaidot, tunteensäätelytaidot, ahdingonsietämisen taidot ja vuorovaikutustaidot) räätälöimme yhteisönne jäsenten hyvinvointia palvelevan kokonaisuuden. Ohjaan ja valmennan teitä yhdessä hyödyntämään yhteisöönne soveltuvia menetelmiä arjessa. Menetelmiä voi hyvödyntää esim. oppilaitoksissa, lastenkodeissa, asumispalveluyksiköissä, vastaanottokeskuksissa, vankiloissa ja sairaaloissa. Yhteisöllistä terapiaa voi hyvödyntää myös työnohajuksen näkökulmasta.

Hinnat sovittavissa.

Please reload

Joogaterapian avulla voidaan ennaltaehkäistä ja hoitaa erilaisia fyysisiä ja psyykkisiä oireita, esim. päänsärkyjä, niska-hartiaseudun ja selän kipuja, stressiä, ahdistuneisuutta, masennusta ja unihäiriöitä. Joogaterapiassa voidaan käyttää yksilöllisesti mukautettuja joogaliikkeitä, hengitysharjoitteita, hiljentymisharjoitteita, retoutusta ja ääntä. 

Joogaterapiaa voi ostaa myös ryhmälle, jota yhdistää sama ongelma, esim. selkäkivut, migreeni, syövästä toipuminen, ahdistuneisuus, tms.

Hinnat: 55 € / 60 min. ; 80 € / 90 min.

Ryhmähinnat sovittavissa.

Trager-terapia on lempeää kosketusta, liikettä ja syvää läsnäoloa. Se auttaa kehoa ja mieltä hellittämään, lievittää kipuja, parantaa kehon ja mielen koordinaatiota ja lisää tietoisuutta. Menetelmän pitkäkestoiset vaikutukset perustuvat hermostolliseen uudelleenoppimiseen. Lempeänä hoitona Trager soveltuu kenelle tahansa vauvasta senioriin, ja myös odottaville äideille. Trager-terapiasta voi olla apua erityisesti stressiperäisiin oireisiin, kiputiloihin, psyko- / traumaterapian tueksi, masennuksen, ahdistuneisuuden ja unihäiriöiden lievittämiseen, neurologisten oireiden (Parkinson, MS, CP, fibromyalgia) helpottamiseen sekä kehollisen ilmaisun vapauttamiseen (muusikot, näyttelijät, tanssijat).

Hinnat: 55 € / 60 min. ; 80 € / 90 min.

Tarjoan yrityksille tietoisuustaitoluentoja ja - harjoitusohjelmia, terapeuttista, kaikille soveltuvaa joogaa ja Trager-terapiaa. Tuon palvelut työpaikallenne tai voimme tehdä porukalla Tyhy- retken ulkoilmaan. Tarjoan sekä pitkäkestoisempaa valmennusta, että Tyhy- päiviä.

Hinnat sovittavissa.

Please reload